دوشنبه 21 آذر‌ماه سال 1390
توسط: ساقی

حس حال به هم زن

بازم دچار این حس حال به هم زن شدم ، حس سرزنش خودم ، گرچه همه تلاشم را کردم که دیگه نذارم این اتفاق  بیفته اما وقتی اوضاع بی ریخت میشه دیگه روانم به هم میریزه .... مدام تو گوشم وزوز می کنه و گاهی اصلا حواسم نیست می بینم مدت هاست دارم غرغر می کنم .... نمی دونم شاید به خاطر پریودباشه که اینقدر حساس وروانی میشم ... شاید باید باهاش حرف بزنم اما از این که بخوام دوباره همون حرفاروتکرار کنم متنفرم ... گرچه هیچی مثل حرف زدن با اون منو آروم نمی کنه  .... روزهای سختی دارم در ابتدای کاری هستم که گاهی به شدت منو می ترسونه که نکنه موفق نشم ... چقدر به حمایتش نیاز دارم اما وقتی من اعصاب ندارم اونم اعصابش به هم میریزه ....